(0343) 457437
info@tandartslochtman.nl

Spoedgevallen

Neem bij pijnklachten op werkdagen vóór 09.30 uur telefonisch contact op 0343-457437.
Wij streven ernaar bij ernstige pijnklachten u dezelfde dag nog te behandelen.

Buiten praktijkuren kunt u voor zeer ernstige pijnklachten, nabloedingen en ongevallen contact opnemen met het

TandartsBemiddelingsBureau via telefoonnummer 030-3039750

Zij beoordelen uw klacht en geven u zonodig een afspraak bij de Mondzorg Poli in het Diakonessenhuis te Utrecht.


 Tandarts Lochtman-Bolhaar - Driebergen-Rijsenburg 
Betaling via pin is mogelijk
Uw tandarts staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tandartsen
In geval van verhindering wordt u verzocht dit 24 uur van te voren aan ons door te geven.
Bij het niet doorgeven zal de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht moeten worden.
Copyright © 2020- Tandarts Lochtman - Driebergen-Rijsenburg - KVK 53964292 
envelope-ophone-handset